Archiwum Polityki

Opinie

Bp Tadeusz Pieronek
rektor PAT:
„Już żaden polski katolik, zarówno świecki jak i duchowny, nie będzie mógł manipulować autorytetem Jana Pawła II, by uzasadniać swoje antyeuropejskie fobie. Papież jasno pokazał, że jest zwolennikiem integracji europejskiej. Tak stanowcze poparcie Papieża dla procesu zjednoczeniowego bierze się z jego przekonania, że podział na Europę Wschodnią i Zachodnią jest – jak powiedział – podziałem nienaturalnym. Włączenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej, które ma niebawem nastąpić, będzie aktem historycznej sprawiedliwości.

Polityka 48.2002 (2378) z dnia 30.11.2002; Opinie; s. 96
Reklama