Archiwum Polityki

Mława odpowiada

Z dużym rozczarowaniem przeczytałem artykuł zamieszczony w Pana tygodniku pióra Jagienki Wilczak pt. „Straszne skutki montowania telewizora” („Polityka” 36).

Dziennikarka napisała tendencyjny artykuł. Jagienka Wilczak pojawiła się w Mławie na krótki czas, aby przeprowadzić rozmowy z wieloma osobami, z których tylko niektóre uznane zostały za wystarczająco wiarygodne, aby cytować je w artykule. Głównie byli to rozżaleni działacze związkowi, których rozgoryczenie wypływa z faktu, że prowadzą z uporem spór zbiorowy i nie wszystkie ich postulaty mogą być uznane przez zarząd firmy.

Polityka 38.2008 (2672) z dnia 20.09.2008; Do i od Redakcji; s. 130
Reklama