Archiwum Polityki

Odświeżamy

Tygodnik POLITYKA pojawi się w październiku w odświeżonej makiecie. Zmieni się także struktura redakcji. 

Działy polityczny i komentatorów zostaną połączone w jedną sekcję, którą pokieruje Mariusz Janicki, dotychczasowy kierownik działu politycznego. Zniknie dział społeczny w  dotychczasowej formule, a  w jego miejsce powstanie dział krajowy pod kierownictwem Ewy Wilk (dotychczasowa szefowa działu społecznego). Wyodrębnione też zostaną dwa nowe działy: państwo i prawo oraz ludzie i obyczaje.

Polityka 38.2008 (2672) z dnia 20.09.2008; Do i od Redakcji; s. 131
Reklama