Archiwum Polityki

Przykre i przestarzałe

W przychylnym dla polskich luteran artykule Adama Szostkiewicza [„Lutry polskie”, POLITYKA 49] znalazły się nieścisłości. Kościoły luterańskie ambonę mają, na prezentowanym zdjęciu jest ona dość widoczna (po lewej stronie). Księża luterańscy głoszą z niej kazania, co w świątyniach katolickich jest raczej rzadkością. (...)

O ks. bp. Andrzeju Wantule czytelnicy dowiadują się, że długo po wojnie nie mógł wrócić do kraju. Pracował on w założonej przez siebie Polskiej Parafii Ewangelickiej w Londynie i nie od razu zdecydował się na powrót do nowej rzeczywistości powojennej Polski.

Polityka 51.2002 (2381) z dnia 21.12.2002; Listy; s. 146
Reklama