Archiwum Polityki

Do prof. Daniela Beauvois

Szanowny i Drogi Panie Profesorze, proszę przyjąć – z okazji przyznania Panu Nagrody Historycznej „Polityki” – serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania. Podziwiałem zawsze wraz z kolegami Pański dorobek badawczy, trafność pytań naukowych, prowadzących do rewelacyjnych wyników w sprawach niezwykłej wagi dla historii i kultury polskiej, mianowicie stosunków z Ukraińcami. Zgodne bowiem z prawdą ich wyjaśnienie może stanowić ważny, oczyszczający element w procesie normalizacji współżycia obu narodów. Pozostaję z wyrazami prawdziwego szacunku

Mieczysław Klimowicz

rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1987–1990

Polityka 5.2007 (2590) z dnia 03.02.2007; Do i od redakcji; s. 88
Reklama