Archiwum Polityki

Wiceprezes Giełdy

W podpisie zdjęcia zamieszczonego na s. 36 [„Pierwszy na liście”, POLITYKA 6] znalazł się błąd – w chwili debiutu spółki Bioton na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Andrzej Sopoćko był wiceprezesem Giełdy, a nie członkiem władz spółki Bioton.

Jan Marek Ziółkowski,

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Polityka 7.2006 (2542) z dnia 18.02.2006; Listy; s. 83
Reklama