Archiwum Polityki

Rząd ciężkiej pracy

Uprzejmie informuję, że w artykule redaktor Janiny Paradowskiej [„Studniówka Marcinkiewicza”, POLITYKA 6] znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące ilości i autorstwa projektów ustaw przyjętych przez rząd premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Pani redaktor pisze, że przyjęto ponad 50 ustaw, a większość z nich to projekty autorstwa poprzedniego rządu. Otóż rząd kierowany przez premiera Marcinkiewicza przyjął 58 projektów ustaw własnego autorstwa, które przeszły całą drogę prac rządowych. Podtrzymano natomiast 25 projektów rządu premiera Marka Belki, które w sposób oczywisty nie znajdują się w podawanych przez nas statystykach. Ponadto pragnę zaznaczyć, że rząd przyjął 70 dokumentów rządowych, programów i analiz, odbył 20 posiedzeń, a sam premier wydał 96 zarządzeń, rozporządzeń i decyzji, czyli dużo więcej niż poprzednie rządy, np. premiera Millera czy premiera Buzka.

Konrad Ciesiołkiewicz,

rzecznik prasowy rządu

 

Od autorki:

Liczba projektów ustaw przyjętych przez rząd nie jest identyczna z liczbą projektów przesłanych do Sejmu, stąd zapewne różnica między moją statystyką a statystyką p. Konrada Ciesiołkiewicza, który, być może, uwzględnia również akty prawne skierowane w ostatnich dniach przed studniówką, na przykład projekt o utworzeniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Różnimy się też co do liczby projektów przejętych od gabinetu Marka Belki. Z moich dość skrupulatnych obliczeń wynika, że było ich ponad 30, do niektórych wprowadzono niewielkie zmiany (nie zawsze na korzyść, o czym łatwo uzyskać informację w sejmowych komisjach). Podtrzymuję więc swoją tezę, że Sejm nie miał co robić w ostatnich miesiącach, nie miały nad czym obradować komisje.

Polityka 7.2006 (2542) z dnia 18.02.2006; Listy; s. 83
Reklama