Archiwum Polityki

Nagroda za wywiad

10 maja 2006 r. odbędzie się wręczenie Nagrody im. Barbary N. Łopieńskiej za najlepszy wywiad prasowy 2005.

Zapraszamy o godz. 20.00 do Czułego Barbarzyńcy przy ul. Dobrej 31 w Warszawie. Zainteresowanych czytelników prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0 22 451 61 93.

Nagroda przyznana będzie po raz drugi, jej pierwszą laureatką była Teresa Torańska. Powstała z inicjatywy redakcji, z którymi Barbara Łopieńska – wybitna dziennikarka, zmarła tragicznie w 2004 r. – była związana i gdzie przez lata publikowała swoje artykuły i wywiady. Twórcy nagrody: „Polityka”, „Res Publica Nowa”, „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”, „Viva!”, „Twój Styl”, „Press” – nagradzają dziennikarstwo przenikliwe, błyskotliwe oraz trudną sztukę prowadzenia rozmowy.

Polityka 17.2006 (2552) z dnia 29.04.2006; Do i od Redakcji; s. 17
Reklama