Archiwum Polityki

Złowrogie procenty

Słabo nam idzie realizacja celów przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W sprawozdaniu przygotowanym dla Sejmu czytamy, że w ostatnich dwóch latach zamiast pić coraz mniej, pijemy coraz więcej. Średnie spożycie czystego spirytusu w 2004 r. na osobę wyniosło 8,38 l, wobec 6,93 l w 2002 r. Coraz większy jest udział napojów wysokoprocentowych. Przyczyna, według autorów raportu, tkwi w obniżce akcyzy w 2002 r. i w związanym z tym spadku cen alkoholu. Jako główny problem w sprawozdaniu wskazane jest rozpowszechnienie picia – zwłaszcza piwa – przez młodzież. Szczególnie widać wzrost liczby pijących alkohol dziewcząt i młodych kobiet.

Liczbę osób uzależnionych od alkoholu w Polsce badacze określają na 700–800 tys. Ponad 200 tys. z nich korzysta z pomocy lecznictwa odwykowego. Jednocześnie co piąty pacjent podstawowej i rodzinnej opieki zdrowotnej trafia do lekarza w związku z nadużywaniem alkoholu. Znaczny procent pacjentów potrzebuje też opieki specjalistycznej z powodu chorób wywołanych nadużywaniem alkoholu. Według przywoływanych w raporcie obliczeń, w rodzinach z problemem alkoholowym żyje ok. 1,5 mln dorosłych i ok. 2 mln dzieci. W co najmniej dwóch trzecich takich rodzin dochodzi do aktów przemocy. Osobnym problemem jest powodowanie wypadków drogowych przez nietrzeźwych kierowców. W 2004 r. odnotowano takich wypadków 3888, ranne zostały w nich 5353 osoby, a zabite 454. Cieś.

Polityka 17.2006 (2552) z dnia 29.04.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 17
Reklama