Archiwum Polityki

Wieża Babel

Ponad połowa mieszkańców Europy (56 proc.) włada biegle dwoma językami (wzrost o 9 punktów procentowych w stosunku do 2001 r.), a 28 proc. zna dobrze trzy języki (w tym język ojczysty) – wynika z sondażu Eurobarometr, zrealizowanego przez TNS (w Polsce TNS OBOP).

W realizacji unijnego planu stworzenia wielojęzycznej Europy – wspólnoty o wielu kulturach i językach Polska nie odbiega od średniej. Osób posługujących się swobodnie przynajmniej jednym językiem obcym jest u nas 57 proc.

Polityka 17.2006 (2552) z dnia 29.04.2006; Społeczeństwo; s. 128
Reklama