Archiwum Polityki

Wieża Babel

Ponad połowa mieszkańców Europy (56 proc.) włada biegle dwoma językami (wzrost o 9 punktów procentowych w stosunku do 2001 r.), a 28 proc. zna dobrze trzy języki (w tym język ojczysty) – wynika z sondażu Eurobarometr, zrealizowanego przez TNS (w Polsce TNS OBOP).

W realizacji unijnego planu stworzenia wielojęzycznej Europy – wspólnoty o wielu kulturach i językach Polska nie odbiega od średniej. Osób posługujących się swobodnie przynajmniej jednym językiem obcym jest u nas 57 proc. Do znajomości dwóch języków obcych przyznaje się 32 proc. Polaków, a do trzech już tylko 4 proc. Angielski pozostaje najszerzej znanym językiem w Unii. Używa go ponad połowa Europejczyków (51 proc.) jako języka ojczystego bądź obcego. To zapewne tłumaczy niski poziom motywacji do nauki języków obcych wśród Brytyjczyków. Dwie trzecie z nich (62 proc.) posługuje się tylko angielskim.

Zgodnie z wynikami sondażu również we Włoszech i Portugalii większość mieszkańców posługuje się tylko ojczystym językiem (odpowiednio 59 proc. i 58 proc.). Największy odsetek osób znających tylko jeden język (w ogóle) odnotowano w Irlandii (66 proc.).

Dwie trzecie respondentów (67 proc.) wierzy, że nauczanie języków obcych powinno być politycznym priorytetem w każdym kraju.

Co więcej, większość uważa, iż nauka dwóch języków obcych powinna być obowiązkowa dla dzieci w szkołach podstawowych. Dla wielu Europejczyków szkoła to jedyne miejsce, w którym mieli okazję uczyć się języków. Respondenci zgadzają się w kwestii dwóch języków, których dzieci powinny uczyć się w pierwszej kolejności. Angielski plasuje się na pierwszym miejscu z 77 proc. wskazań, na drugim miejscu znalazł się francuski – 33 proc.

Polityka 17.2006 (2552) z dnia 29.04.2006; Społeczeństwo; s. 128
Reklama