Archiwum Polityki

Droga Redakcjo!

W tym roku zdajemy maturę. Jednym z wybranych przez nas przedmiotów jest wiedza o społeczeństwie, dlatego też z uwagą obserwujemy scenę polityczną w Polsce. Nie będziemy opisywać uczuć, jakie nam wtedy towarzyszą. Mamy natomiast pewną sugestię. Ponieważ ciągle słyszymy o propozycjach coraz to nowych komisji śledczych proponujemy, by powołano komisję, która zbadałaby następującą kwestię: Czy wśród polskich parlamentarzystów jest ktoś, komu zależy na Polsce?

27 podpisów uczniów Zespołu Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Człuchowa.
W imieniu Rady Pedagogicznej Małgorzata Stankowska-Staszczyk

, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, Maria Danuta Kordykiewicz, dyrektor szkoły.

Polityka 17.2006 (2552) z dnia 29.04.2006; Listy; s. 146
Reklama