Archiwum Polityki

Białoruś: cóż to takiego?

Europa, w tym Polska jako sąsiad, ma kłopot z Białorusią nie tylko z powodu dyktatury Łukaszenki. Europa, a tym bardziej Polska, ma kłopot z historią Białorusi. To jeden z najmłodszych organizmów państwowych w dziejach kontynentu, o wciąż chwiejnej suwerenności. A Białorusini to nacja, która wciąż definiuje swoją tożsamość.

Białorusini nigdy nie wybili się na długo trwającą niepodległość państwową. Być może przyczyn tego należy doszukiwać się w ich przeszłości etnicznej – są bowiem zeslawizowanymi Bałtami.

Dociekliwi badacze dziejów białoruskich koncentrują swą uwagę na schyłkowych dekadach pierwszego tysiąclecia, kiedy władcy na Kijowie przystąpili do kategorycznej chrystianizacji, wywołując fale exodusu pogan za północne błota Polesia, w bezpieczne puszcze Bałtów, przodków dzisiejszych Litwinów i Łotyszy.

Pomocnik Historyczny Nr 1/2006 (90007) z dnia 18.02.2006; Pomocnik Historyczny; s. 16
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >