Archiwum Polityki

Krytycznie, ale konstruktywnie

Węgry też mają kobietę minister spraw zagranicznych. Prof. Kinga Goncz (popularna na Węgrzech córka pierwszego demokratycznego prezydenta Arpada Goncza) powiedziała nam:

• Kto poważnie traktuje problemy związane z przyszłością Europy, ten musi sobie zdawać sprawę, iż z rozwiązaniem sporów o konstytucję nie można dalej zwlekać. Teraz, przy przewodnictwie Niemiec, otwiera się możliwość zrobienia tego powszechnie oczekiwanego kroku. Wiadomo, że wymaga to wspólnej decyzji państw członkowskich. Tylko razem możemy skorzystać z tej okazji. Albo nas to ominie.

• Węgry nadal stoją na gruncie utrzymania idei i treści układu konstytucyjnego UE, choć przyznają, że układ można jeszcze poprawić, uprościć albo wzbogacić, by stał się bardziej zrozumiały dla wszystkich obywateli Unii.

• Węgry, jak wszystkie państwa naszego regionu, mają własne historyczne zaszłości z Rosją, ale też współczesne doświadczenia. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że poprawa kontaktów między UE i Rosją leży w interesie obu stron. Mamy nadzieję, że tak jak kompromis w sprawie konstytucji, który na dłuższą metę pomoże Unii, tak między UE i Rosją, zostaną wypracowane reguły współżycia i współpracy gospodarczej. Ku temu powinna zmierzać kontynuacja konstruktywnego, ale i nie pozbawionego krytycznych elementów, realistycznego dialogu.

Polityka 7.2007 (2592) z dnia 17.02.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 17
Reklama