Archiwum Polityki

Nowa Lista 500

Redakcja „Polityki” przygotowuje 14 ranking największych polskich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki (z wyjątkiem finansów i ubezpieczeń). W związku z tym zwracamy się z prośbą do zarządów dużych firm (przychody rzędu 180 mln zł i wyżej)) o przesyłanie na adres redakcji, faksem lub e-mailem, następujących danych: przychody ogółem, przychody ze sprzedaży, przychody z eksportu, koszty uzyskania przychodu, zysk brutto, zysk netto, zatrudnienie (na koniec 2006 r. w osobach) lub kopii sprawozdań GUS F-01 za 2006 r. w terminie do 15 marca br. Tylko dzięki Państwa pomocy nasza lista będzie kompletna i wiarygodna.

Dziękujemy i jak co roku liczymy na współpracę.

Tygodnik „Polityka”
02–309 Warszawa
ul. Słupecka 6
z dopiskiem „Lista 500”
tel.: 451-60-65
faks: 451-61-80
e-mail: lista500@polityka.com.pl

Polityka 7.2007 (2592) z dnia 17.02.2007; Do i od Redakcji; s. 92
Reklama