Archiwum Polityki

„Kto ty jesteś?”

(...) Łemkowie (których zabrakło w wykazie mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce, choć jest o nich mowa w artykule, POLITYKA 16) są pochodzenia wołoskiego i przybyli, będąc ludem koczowniczym, z Siedmiogrodu uchodząc wcześniej przed Tatarami z Besarabii-Mołdawii. W polskich Karpatach rozpoczęli osiadły tryb życia. Do czasu zakończenia ostatniej wojny zamieszkiwali, w dość zwartych grupach, powiaty gorlicki, krośnieński i sanocki, z małymi odchyleniami.

Polityka 25.2002 (2355) z dnia 22.06.2002; Listy; s. 35
Reklama