Archiwum Polityki

Opinie

Bp Tadeusz Pieronek
rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie:

„– ...Nie wierzę, aby z Ligą Polskich Rodzin można było prowadzić dialog. Roman Giertych powiedział o niedawnym liście biskupów w sprawie integracji, że jest tam parę interesujących szczegółów, ale generalnie stanowisko Kościoła jest błędne, a on nie ma obowiązku zgadzać się z Episkopatem. Racja, nie chodzi tu o kwestie wiary i moralności, więc obowiązku takiego nie ma. Problem w tym, że jednocześnie Giertych sugeruje, że jego antyunijne stanowisko to jest stanowisko Kościoła. I wielu tak je traktuje. Jeśli chodzi o Episkopat, to mamy do czynienia z dużym opóźnieniem: o kwestiach europejskich należało mówić przynajmniej od 1997 r., systematycznie, zagadnienie po zagadnieniu. Teraz nastąpił wprawdzie przełom, ale raczej formalny niż mentalny”.
(Podczas spotkania w redakcji „Tygodnika Powszechnego”, 9 VI)

 

Prof. Edmund Wittbrodt
senator, członek Konwentu UE:

„– Przedstawiciele Episkopatu Polski wysunęli inicjatywę, aby w przyszłej konstytucji Unii Europejskiej znalazło się invocatio Dei (wezwania Boga) i zwrócili się do polskich członków Konwentu UE o promowanie tej inicjatywy na forum tego gremium. Czy podejmie Pan tę inicjatywę polskiego Episkopatu?
– Oczywiście, że tak. To wynika z mojego światopoglądu. Jestem katolikiem, człowiekiem wierzącym, praktykującym. Jestem przekonany, że traktat regulujący zasady zjednoczonej Europy powinien jako podstawę mieć wartości chrześcijańskie, a w preambule konieczne jest umieszczenie invocatio Dei. (...)
(W rozmowie z Bogumiłem Łozińskim, „KAI-Biuletyn Prasowy”, 7 VI)

 

Maciej Łętowski
publicysta:

„.

Polityka 25.2002 (2355) z dnia 22.06.2002; Opinie; s. 96
Reklama