Archiwum Polityki

1,2 mld katolików

W Watykanie zaprezentowano najnowsze wydanie kościelnego rocznika statystycznego „Annuario Pontificio”. Z danych (stan na koniec 2005 r.) wynika, że Kościół rzymskokatolicki największy procentowo wzrost notuje w Afryce i Azji. Globalna liczba katolików wzrosła o 1,5 proc. i wyniosła 1,2 mld, co stanowi 17, 2 proc. ludności planety. Najszybciej katolików przybywało w Afryce (3,1 proc.) i Azji (2,7 proc.). W obu Amerykach wzrost wyniósł 1,2 proc., „bardzo nieznacznie” wzrosła liczba katolików w Europie. Tendencja jest wyraźna: Kościół rozwija się dziś przede wszystkim w krajach tak zwanego Trzeciego Świata i to one mogą stać się w ciągu kilku dekad ostoją wiary katolickiej, co zapewne nadałoby Kościołowi Powszechnemu nowe oblicze socjologiczne, duszpasterskie i teologiczne. Trend ten widać także w statystyce księży i studentów seminariów duchownych. Te dywizje Kościoła liczyły na koniec 2005 r. 406 411 księży (wzrost o 520, czyli 0,1 proc.) i 114 439 seminarzystów (+1,2 proc.). Wprawdzie największa armia duchownych skoncentrowana jest nadal w Europie (48,8 proc.), ale w 1985 r. odsetek wynosił aż 58 proc. – liczba księży w Europie spada. Rośnie w Azji (+3,8 proc.) i Afryce (+3,6 proc.). Oba te kontynenty mają dziś 20,3 proc. ogólnej liczby księży katolickich, w 1985 r. – 11 proc. Podobne są przyrosty liczby kleryków: w Afryce o 3,4 proc., w Azji o 2,9 proc., gdy w Europie watykański rocznik notuje spadek o 1,9 proc.

Polityka 8.2007 (2593) z dnia 24.02.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 19
Reklama