Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Ewa Lewicka-Banaszak (51 l.) została prezesem Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Po ukończeniu socjologii na UW była pracownikiem naukowym PAN, specjalizowała się w socjologii pracy, organizacji i kierowania. W latach 80. działała jako ekspert w opozycji demokratycznej. W l. 1990–97 wiceprzewodnicząca mazowieckiej Solidarności i szefowa zespołu ds. reformy systemu emerytalno-rentowego Komisji Krajowej „S”. W l. 1996–99 członek rady nadzorczej ZUS. W rządzie Jerzego Buzka (z rekomendacji UW) była wiceministrem pracy i pełnomocnikiem rządu do spraw reformy systemu zabezpieczenia społecznego.

Polityka 47.2002 (2377) z dnia 23.11.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >