Archiwum Polityki

Słowacja już raz była

Dariusz Wieczorek przeoczył jeden ważny fakt [„Mikulasz Drugi”, POLITYKA 40, dot. zadziwiających wyników wyborów na Słowacji – red.]. Pisząc: „Nie wolno zapomnieć, że samodzielna Słowacja na mapie Europy pojawiła się dopiero w 1993 r.”, nie dostrzegł tego, że Słowacja istniała już po zajęciu Pragi przez Hitlera w latach 1939–1945. Wprawdzie była związana z III Rzeszą, ale jednak fakt istnienia państwa słowackiego przed 1993 r. jest niepodważalny.

Paweł Raczyński,

Warszawa

Polityka 47.2002 (2377) z dnia 23.11.2002; Listy; s. 88
Reklama