Archiwum Polityki

Opinie

Bp Wiktor Skworc
przewodniczący Rady Ekonomicznej Episkopatu:
„– Czy rzeczywiście – jak twierdzi »Polityka« – państwo finansuje Kościół, a Kościół nie rozlicza się z dotacji?
– Po pierwsze trzeba zauważyć, że tytuł artykułu w »Polityce« »Państwo daje na tacę. Miliard złotych rocznie płynie z budżetu do kościołów« (POLITYKA 46 – przyp. red.) błędnie sugeruje analizę finansów kościołów, podczas gdy w rzeczywistości w domyśle chodzi o Kościół katolicki. Należy w związku z tym podkreślić, że Kościół katolicki w Polsce utrzymuje się z dobrowolnych ofiar wiernych, a tylko niektóre z jego instytucji otrzymują dotacje od państwa i samorządów. Dokładnie się z nich rozlicza, podobnie jak każda instytucja życia społecznego otrzymująca dotacje. Natomiast ci, którzy administrują dobrowolnymi ofiarami wiernych składanymi na tace, czyli duchowni Kościoła katolickiego, rozliczają się przed swoimi parafianami, a także Kurią Diecezjalną, która jest dla nich instytucją nadrzędną. W konkordacie zawartym pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską Kościół i państwo uznały swoją autonomię. W związku z tym Kościół nie ma obowiązku rozliczać się ze swoich finansów przed państwem, ale ma obowiązek rozliczać się przed tymi, którzy składają na Kościół ofiary.
(...) – Czy stracił rację bytu Fundusz Kościelny?
– Instytucja Funduszu Kościelnego jest niewątpliwie reliktem PRL, po stronie Kościoła istnieje wola dialogu w ramach pracy Komisji Konkordatowej nad nowym ułożeniem m.in. zobowiązań pozostających w gestii Funduszu Kościelnego. Należy przypomnieć, że dzięki temu Funduszowi dopiero w III Rzeczypospolitej duchowni zostali objęci ubezpieczeniem społecznym.

Polityka 47.2002 (2377) z dnia 23.11.2002; Opinie; s. 104
Reklama