Archiwum Polityki

Opinie

dziennikarz „Tygodnika Solidarność”,

o naciskach ministra:

„W dniu ukazania się 7 numeru »Tygodnika Solidarność« zawierającego artykuł zatytułowany »Fachowcy niewidzialnego instytutu» do redakcji zadzwonił wiceminister skarbu Paweł Szałamacha. W ostrych słowach zarzucił mi szkalowanie i niszczenie niezależnego instytutu oraz »bycie na pasku związkowców«. Chciał również poznać personalia osoby będącej jednym ze źródeł informacji. (...) Zdumiewa to, że blisko 18 lat po odzyskaniu przez media wolności słowa minister rządu dzwoni do dziennikarza niezależnej gazety i w sposób arogancki ruga go za artykuł, nie podając jednak faktów, które podważałyby wiarygodność tekstu. To w komunistycznym ustroju gazety były »na pasku władzy« i miały jej schlebiać”.

(„Tygodnik Solidarność”, 23 II)

 

Włodzimierz Cimoszewicz

b. premier,

o jakości życia publicznego:

„W ostatnich latach swojej aktywności politycznej wielokrotnie zwracałem uwagę na pogarszającą się jakość życia publicznego. (...) W ostatnich kilkunastu miesiącach sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu. U władzy są przestępcy, nieskrywający swoich poglądów nacjonaliści, odsetek durniów na wysokich stanowiskach przypomina rzeczywistość sprzed 50–60 lat. Ludzie, którym uwierzono i oddano rządy, sygnalizują wyraźne objawy paranoidalnej podejrzliwości, są w gruncie rzeczy autokratami, którzy wykorzystują jedynie demokratyczne dekoracje. (...) Media publiczne pozbawiono nawet pozorów obiektywizmu. Takiego propagandowego wazeliniarstwa nie było w Polsce od początku stanu wojennego.

Polityka 9.2007 (2594) z dnia 03.03.2007; Opinie; s. 110
Reklama