Archiwum Polityki

Demokracja – dobra rzecz

Mimo politycznych zawirowań ostatniego półrocza większość pytanych przez CBOS Polaków twierdzi, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów.

Uważa tak 61 proc. ankietowanych, przeciwnego zdania jest 15 proc., natomiast 24 proc. nie ma wyrobionego zdania. Trzeba powiedzieć, że w 2000 r. grupa entuzjastów demokracji stanowiła 71 proc. badanych, przy 17 proc. niezdecydowanych. Od sześciu lat grupa niezdecydowanych stale rośnie.

Przekonanie o wyższości demokracji nad innymi systemami politycznymi dominuje wśród wyborców PO i SLD. Około 80 proc. elektoratu tych partii podziela ten pogląd, odrzuca go 11 proc.

Podziela go też 65 proc. wyborców PiS i 50 proc. wyborców Samoobrony, a odrzuca odpowiednio: 16 i 26 proc.

Badacze podkreślają, że szczególnie wśród sympatyków Samoobrony nasila się przyzwolenie dla postaw autorytarnych.

Badacze powstrzymują się przed określeniem preferencji elektoratu LPR ze względu na bardzo małą liczebność w badanej próbie.

Dobrem, które badani najczęściej dostrzegają w systemie demokratycznym, jest wolność: słowa, polityczna (wolne wybory, pluralizm polityczny, możliwość współdecydowania o losach kraju, wpływu na decyzje władz), wolność osobista, swobody obywatelskie.

Trzeba podkreślić, że wolność słowa jest niemal dwukrotnie częściej wymieniana wśród zalet systemu demokratycznego niż wolność polityczna.

Jednocześnie ponad połowa Polaków (57 proc.) jest zdania, że zalety systemu demokratycznego mają charakter uniwersalny i uznaje jego rozwój we wszystkich krajach świata za pożądany, dwie piąte zaś (40 proc.) uważa, że są państwa, do których tradycji i kultury politycznej demokracja nie przystaje.

Tylko 12 proc. Polaków uważa, że demokracja nie pasuje do tradycji Polski.

Polityka 20.2006 (2554) z dnia 20.05.2006; Społeczeństwo; s. 98
Reklama