Archiwum Polityki

Atlas bez ochrony

W artykule „Jest co zepsuć” w Pięćsetce 2005 „Polityki” – dodatku do tygodnika (POLITYKA 16), napisaliśmy, że Grupa Kapitałowa (GK) Atlas przez wiele lat funkcjonowała jako zakład pracy chronionej. Jak wyjaśnia dyrektor ds. public relations Grupy Atlas Aleksandra Paprocka: „Żaden z trzynastu podmiotów, wchodzących w skład Grupy Atlas, nigdy nie miał statusu zakładu pracy chronionej ani też o taki status się nie ubiegał (...), a Grupa Atlas działa w sposób przejrzysty i uczciwy”.

Polityka 20.2006 (2554) z dnia 20.05.2006; Do i od redakcji; s. 111
Reklama