Archiwum Polityki

POLITYKA liderem sprzedaży w lutym 2006

POLITYKA odnotowała najwyższą sprzedaż spośród wszystkich tygodników opinii w lutym 2006 r. i umocniła się tym samym na pozycji lidera segmentu. Sprzedaż POLITYKI ogółem w tym miesiącu wyniosła 165 839 egzemplarzy, podczas gdy pozostałym tytułom nie udało się przekroczyć 140 tys. egz.

„Newsweek” sprzedał średnio o ponad 26 tys. egz. (139,5 tys. egz.), „Wprost” o ponad 33 tys. egz. (132,5 egz.), a „Przekrój” o 100 tys. (65 615 egz.) mniej niż POLITYKA. Najwyższą sprzedaż w lutym 2006 osiągnęło wydanie POLITYKI z wprowadzonym wówczas na rynek nowym dodatkiem redakcyjnym „Pomocnik „Historyczny” (nr 7).

Polityka 20.2006 (2554) z dnia 20.05.2006; Do i od redakcji; s. 111
Reklama