Archiwum Polityki

Chybiona teza

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł poświęcony dyrygentom [„Stare i młodsze lwy”, POLITYKA 5]; gratuluję Państwu, iż udało się w tak interesujący sposób ukazać ten niełatwy temat. W artykule jednakże pojawiają się pewne, dotyczące mojej osoby, przekłamania.

Oto cytat z artykułu (mowa o młodych dyrygentach): „Niektórzy mają tyle szczęścia, że (...) udaje im się objąć dyrekcję artystyczną na prowincji. (...) Nie każdemu jednak dyrygentowi uda się znaleźć tak dobrą posadę.

Polityka 8.2006 (2543) z dnia 25.02.2006; Listy; s. 92
Reklama