Archiwum Polityki

Dział kadr

Nową redaktor naczelną „Głosu Wybrzeża” została Dorota Sobieniecka (POLITYKA 19). Za błąd w pisowni nazwiska przepraszamy.

Polityka 20.2001 (2298) z dnia 19.05.2001; Listy; s. 103
Reklama