Archiwum Polityki

„Kupiony honor”

Wspomniany w artykule Faridy Kuligowskiej (POLITYKA 12) Kraj Warty to naturalnie Warthegau, a nie, jak podano – Wartheland. Gen. Heinz Guderian, który jako d-ca XIX Korpusu Pancernego (w składzie 4 Armii Północ) wziął udział w napaści na Polskę, urodził się w Chełmnie. Guderian jako syn wysokiej rangi oficera pruskiego spędził w Chełmnie dzieciństwo i młodość, stąd zapewne zamiar nabycia posiadłości w tym regionie.

Cykl artykułów w „Polityce” przedstawiający nieznane aspekty II wojny światowej to bardzo interesująca propozycja dla czytelników zainteresowanych tą tematyką.

Jerzy Wankiewicz, Bydgoszcz

Polityka 20.2001 (2298) z dnia 19.05.2001; Listy; s. 103
Reklama