Archiwum Polityki

Nasi siedzą

Uznany przez angielski sąd za winnego gwałtu Jakub T. jest jednym z tysięcy Polaków zatrzymanych i więzionych poza granicami ojczyzny. Ich liczba z roku na rok, niestety, rośnie.

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w 2006 r. za granicą zatrzymano i aresztowano 5796 polskich obywateli. Dla porównania w 2005 r. ponad 5300. – Przytoczone dane nie w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, ponieważ w państwach, z którymi wiążą Polskę jedynie postanowienia konwencji wiedeńskiej, uzależniające powiadomienie konsula od woli zatrzymanego, urzędy konsularne informowane są tylko o części przypadków pozbawienia wolności obywateli polskich – mówi Piotr Paszkowski, rzecznik MSZ.

Najnowszych danych za 2007 r. MSZ jeszcze nie ma. Wiele wskazuje jednak na to, że liczba ta będzie większa. W polskim konsulacie w Londynie dowiedzieliśmy się, że tylko w Anglii i Walii w 2007 r. zatrzymano ponad 2200 naszych rodaków.

Rośnie także liczba Polaków skazanych. Pod koniec 2006 r. w zakładach karnych za granicą przebywało 2,5 tys. Polaków – to o prawie 400 więcej niż rok wcześniej i o ponad 800 niż dwa lata temu. W Anglii i Walii wyroki odsiaduje obecnie 362 naszych rodaków. Polak ma prawo ubiegać się o przeniesienie do polskiego więzienia. – W zeszłym roku pomagaliśmy w takiej procedurze pięciu osobom – mówi Dariusz Adler, konsul RP w Londynie. J.S.

Polityka 5.2008 (2639) z dnia 02.02.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama