Archiwum Polityki

Więcej na żywo

Robert Kwiatkowski prezes TVP

Sytuacja telewizji publicznej wymaga jasnych rozstrzygnięć ze strony prawodawcy. Rezygnacja ze zmiany ustawy o radiofonii i telewizji oznacza jedno – konieczność wystawienia TVP do przetargu, sprywatyzowanie firmy. Zakładam jednak, że dojdzie do uchwalenia nowych przepisów, które umożliwią nam działanie w taki sam sposób, jak czynią to europejskie media publiczne. Opracowaliśmy strategię programową dla TVP, ale może ona zostać zrealizowana jedynie pod warunkami gwarantowanymi przez nową ustawę.

Polityka 23.2002 (2353) z dnia 08.06.2002; Komentarze; s. 13
Reklama