Archiwum Polityki

Dział kadr

Prof. Ewa Łętowska (62 l.) została sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jej kandydaturę zgłosiła grupa posłów SLD, PSL i UP (oddano na nią 219 głosów). Jej kontrkandydat dr Janusz Kochanowski zgłoszony przez posłów PiS i PO (b. konsul generalny RP w Londynie) – otrzymał 141 głosów. Prof. Łętowska od czterdziestu lat jest pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Wykładała prawo cywilne i prawa człowieka na Wydziale Prawa UW i w paryskiej Sorbonie. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, pracy i konsumenckim. Przez wiele lat publikowała w „Rzeczpospolitej” i „Polityce”. W l. 1987–92 była pierwszym w Polsce rzecznikiem praw obywatelskich (wydała wspomnienia pt. „Baba na świeczniku”). Potem działała w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, była ekspertem Komisji do spraw Stosowania Konwencji w Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, zasiadała w gremiach doradczych Rady Praw Człowieka w Centrum Cartera w Atlancie oraz w Radzie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w Brukseli. Od 1999 r. jest sędzią NSA. Wielka miłośniczka muzyki operowej. Z nieżyjącym już mężem prof. Januszem Łętowskim napisała kilka książek o tematyce operowej. Wspólnie prowadzili audycje muzyczne w Polskim Radiu i TVP.

Ks. Marek Izdebski

(44 l.) zastąpił bp. Zdzisława Trandę na stanowisku zwierzchnika (superintendenta) Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (ok. 5 tys. wiernych). Biskup-elekt został powołany na 10-letnią kadencję. Ukończył teologię ewangelicką w warszawskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Od 1985 r. pracował w parafii w Kucowie koło Bełchatowa, a w 1987 r. został ordynowany na księdza. Od 1991 r. jest proboszczem w Bełchatowie. Ukończył także podyplomowe studia pedagogiczne w ChAT oraz kursy duszpasterstwa szpitalnego w szpitalu metodystycznym w Indiana oraz kurs niesienia pomocy osobom po stracie bliskich – także w USA.

Polityka 23.2002 (2353) z dnia 08.06.2002; Dział kadr; s. 100
Reklama