Archiwum Polityki

„Radny może, radny bierze”

W artykule Mariusza Janickiego (POLITYKA 19) w części dotyczącej mojej osoby zapisano: „Już po decyzji o pozostawieniu radnego w klubie SLD w 2001 r. prokuratura wszczęła kolejne postępowanie wyjaśniające w sprawie przywłaszczenia przez Zielińskiego 30 tys. zł”.

Informuję, że już kilka miesięcy przed wydaniem omawianego numeru tygodnika „Polityka” prokuratura po postępowaniu wyjaśniającym w całości umorzyła sprawę, nie stwierdzając popełnienia przestępstwa. Postępowanie wyjaśniające nie toczyło się przeciwko mojej osobie, natomiast jedyna rola, jaka w postępowaniu wyjaśniający mi przypadła, to rola świadka.

Tomasz Zieliński
radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

 

Od autora:

Wiadomość o wszczęciu postępowania wyjaśniającego zaczerpnęliśmy z gazet lokalnych. Nie znaleźliśmy potem informacji o umorzeniu tego postępowania. Radnego Tomasza Zielińskiego za brak tej informacji przepraszamy.

Mariusz Janicki

Polityka 23.2002 (2353) z dnia 08.06.2002; Listy; s. 103
Reklama