Archiwum Polityki

„Polityka i obyczaje”

W rubryce „Polityka i obyczaje” wydrukowano kłamliwą informację o rzekomym pomyśle „ufundowania w Opatowie pomnika Armii Czerwonej” (POLITYKA 19). Nie jest to jednak własny materiał dziennikarzy „Polityki”, ale przedruk z publikacji red. Doroty Argerman „Wdzięczność dla okupanta” w „Naszym Dzienniku” z 29 kwietnia 2002 r. Świadczy o tym wypowiedź Witolda Grzebskiego z ZŻ NSZ, tamże m.in. zamieszczona.

Polityka 24.2002 (2354) z dnia 15.06.2002; Listy; s. 76
Reklama