Archiwum Polityki

Importowane używane auta

Importowane używane auta mają być dokładniej badane, zanim zostaną zarejestrowane w Polsce. Od nowego roku stan techniczny sprowadzanych samochodów badać ma kilkanaście stacji, wytypowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Niespełnienie zaostrzonych norm technicznych uniemożliwi rejestrację auta.

Sol.

Polityka 46.2002 (2376) z dnia 16.11.2002; Gospodarka; s. 34
Reklama