Archiwum Polityki

Pogwarka pana Marka

Ostatnia nowość

Szeptuni głowami trzęsą –
Samoobrona z Sojuszem...
Lepper dziś mówi Wałęsą:
„Choć nie chcem, ale komuszem!”

RMG

Polityka 46.2002 (2376) z dnia 16.11.2002; Fusy plusy i minusy; s. 92
Reklama