Archiwum Polityki

„Polityka” pomaga w karierze

Nasi czytelnicy z Piły przysłali do redakcji ulotki wyborcze Waldemara T. Piątka, który został radnym powiatu pilskiego. W ulotkach pan Piątek opisując swoją dotychczasową karierę życiową twierdził, iż był między innymi dziennikarzem „Polityki”. Długoletni czytelnicy pytają, czy to prawda, bo sami nie zauważyli rezultatów pracy nowo kreowanego radnego na łamach naszego tygodnika.

Odpowiadamy jak Radio Erywań. Prawda, ale częściowa. Waldemar T. Piątek teksty pisywał. Gdzie je drukował – nie wiemy. Pracownikiem „Polityki” nie był nigdy. Przed kilkunastoma laty (odnaleźliśmy z trudem ślady w archiwum) zamieścił w „Polityce” w rubryce Fusy dwa niewielkie felietoniki. Na tym współpraca zakończyła się.

Mamy nadzieję, że pozostałe punkty życiorysu radnego Piątka nie będą wymagały potwierdzenia Radia Erywań. P. Ad.

Polityka 46.2002 (2376) z dnia 16.11.2002; Fusy plusy i minusy; s. 92
Reklama