Archiwum Polityki

Noble po polsku

Po raz jedenasty przyznano Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uważane za najważniejsze wyróżnienie naukowe w naszym kraju. Otrzymali je uczeni za dokonane w minionych czterech latach osiągnięcia i odkrycia, które mają zapewniać Polsce należne miejsce w nauce światowej:

w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych – prof. Lech Leciejewicz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego za dzieło „Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej”.

W dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych – prof. Mariusz Jaskólski z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyjaśnienie mechanizmu powstawania złogów amyloidalnego białka ludzkiego – cytostatyny C, przyczyniające się do zrozumienia mechanizmu niektórych schorzeń mózgu u człowieka (np. choroby Alzheimera i choroby Creutzfeldta-Jakoba).

W dziedzinie nauk ścisłych – prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego za rewizję skali odległości we Wszechświecie i odkrycie wielu ciemnych obiektów, najprawdopodobniej planet, towarzyszących gwiazdom.

W dziedzinie nauk technicznych – prof. Adam

Proń z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za wkład w badania nad polimerami przewodzącymi prąd elektryczny i otrzymaniem takich tworzyw sztucznych.

Nagrody, zwane popularnie polskimi Noblami, zostaną wręczone 5 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Oprócz zaszczytu i statuetki laureat otrzymuje 60 tys. zł (zwolnionych od podatku).

Za polskiego Nobla w dziedzinie ekonomii uchodzi z kolei nagroda Banku Handlowego w Warszawie (kwota nieco mniejsza – 40 tys.

Polityka 45.2002 (2375) z dnia 09.11.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 15
Reklama