Archiwum Polityki

Kondycja nie cieszy

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem artykuł Marka Ostrowskiego [„Sąd nad prawem”, POLITYKA 42, dot. polskiej nieudolności w stosowaniu prawa – red.]. Jako praktykujący prawnik muszę autorowi przyznać rację, choć z przykrością – jako że z takiej kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości nie można się cieszyć. Osobiście od dłuższego czasu usiłuję nakłonić różne środowiska do podjęcia prac nad zmianą funkcjonowania ksiąg wieczystych. Dlatego ucieszyło mnie, że również „Polityka” podniosła ten problem.

Robert Smoktunowicz, senator Warszawa

Polityka 45.2002 (2375) z dnia 09.11.2002; Do i od redakcji; s. 19
Reklama