Archiwum Polityki

Gen raka

Naukowcom z University of Michigan Medical School udało się wskazać gen odpowiedzialny za najgroźniejszą postać raka prostaty. Możliwość identyfikacji tego genu pozwoli stosować od chwili rozpoznania choroby agresywne metody terapii, zmniejszające ryzyko przerzutów i rychłej śmierci (które są dziś najczęstszym skutkiem odkładania leczenia na później). Obecnie z powodu raka gruczołu krokowego umiera co roku na świecie blisko 30 tys. mężczyzn. (paw)

Polityka 45.2002 (2375) z dnia 09.11.2002; Nauka; s. 84
Reklama