Archiwum Polityki

Zachodni wiatr

W wydanej właśnie „Obronie żarliwości”, w eseju „Inteligencki Kraków”, Adam Zagajewski dzieli się z czytelnikami następującym swoim odkryciem: „Strukturą wielu miast europejskich (i północnoamerykańskich) rządzi tajemnicze prawo, które odkryłem i które może będzie kiedyś nosiło moje imię: na ogół dzielnice położone na wschodzie mają charakter proletariacki, natomiast dzielnice zachodnie – burżuazyjny, względnie inteligencki. Proszę spojrzeć na plan Londynu, Paryża, Berlina, by wymienić tylko kilka metropolii.

Polityka 45.2002 (2375) z dnia 09.11.2002; Pilch; s. 102
Reklama