Archiwum Polityki

Prezes z nadania PSL

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (rolniczy ZUS) doczekała się trzeciego w swej historii prezesa. Od 1991 r. przez dziewięć lat kierował nią Maksymilian Delekta. Prezesem przestał być w 2000 r., kiedy sąd apelacyjny orzekł, że złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Jego następcą został Marek Hołubicki (przyjaciel ze szkolnej ławki bp. Piotra Jareckiego, absolwent KUL, dziennikarz „Ładu”, działacz PZKS, potem doradca wicemarszałka Senatu Józefa Ślisza, ostatnio związany z SKL).

Po roku współpracy z nową rządzącą koalicją Hołubicki złożył rezygnację i premier na jego miejsce mianował Jana Kopczyka (48 l.). Jest on absolwentem poznańskiej Akademii Medycznej. Ma II stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii. Był m.in. lekarzem wojewódzkim i dyrektorem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie, a także regionalnym inspektorem orzecznictwa lekarskiego w KRUS. Działacz PSL. W l. 1993–97 był posłem i przewodniczącym sejmowej komisji zdrowia. W 1997 r. nie zdobył mandatu i rok później został wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego. W wyborach w 2001 r. znów nie został posłem i wówczas przez PSL został rekomendowany na stanowisko podsekretarza stanu w resorcie zdrowia, skąd po roku przesiadł się na fotel prezesa KRUS.

Polityka 44.2002 (2374) z dnia 02.11.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama