Archiwum Polityki

Na wspieranie przedsiębiorstw

Na wspieranie przedsiębiorstw Polska przeznaczyła w 2001 r. prawie 11 mld zł. Oznacza to, że na jedną osobę zatrudnioną w przemyśle przypadało 3610 zł. Wsparcie państwa jest relatywnie o wiele wyższe niż w krajach UE: u nas przeznaczono na ten cel aż 1,5 proc. PKB, a w UE – 0,99 proc. Lwia część tej pomocy trafiła do przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z rolnictwem (z ogólnej grupy 776 tys. – aż 685 tys.).

Polityka 44.2002 (2374) z dnia 02.11.2002; Gospodarka; s. 34
Reklama