Archiwum Polityki

Skąd MPV?

W ramce „Polska na Marsie?” [art. „Mars wita was”, POLITYKA 38, o planowanej międzynarodowej wyprawie na Czerwoną Planetę – red.] opisującej nasz polski udział w konkursie The Mars Society znalazł się błąd: zespół inżynierów, który opracował konstrukcję pojazdu MPV, wywodzi się nie z Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji, ale z Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn.

W ITMA został zrealizowany model redukcyjny ww. pojazdu MPV w skali 1:20.

Krzysztof Lewandowski,

Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Zakład Logistyki i Systemów Transportowych, wiceprezydent Mars Society Polska, kierownik polskiego projektu pojazdu MPV Mars Pressurized Vehicle

Polityka 44.2002 (2374) z dnia 02.11.2002; Listy; s. 75
Reklama