Archiwum Polityki

Rodzina siecią silniejsza

1 proc. Polaków, którzy ukończyli 60 rok życia, ma dostęp do Internetu (badania TNS OBOP i UNDP „Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego”).

40

proc. spośród ich wnuków: 15–19-latków używa tego narzędzia. Najczęściej korzystamy z komputera w domu (34 proc).

14

proc. polskich internautów może to robić w szkole, a 17 proc. bywa w kawiarniach internetowych. Internet najczęściej służy do nauki i pracy, rzadko do zakupów (6 proc. korzystających z Internetu zaopatruje się w ten sposób).

39

proc. internautów nawiązuje za pośrednictwem sieci nowe kontakty i prowadzi rozmowy towarzyskie. Co piąty użytkownik gości w sieci codziennie. Pokoleniu obecnych polskich dziadków, którzy prawie kompletnie nie znają globalnej sieci, ta ucieczka młodzieży w wirtualny świat kojarzy się z zerwaniem więzi społecznych.

Prof. Kazimierz Krzysztofek, socjolog kultury i komunikacji:


Wokół technologii informacyjnych trwa spór, na ile odmieniają one nasze życie. Jedni wskazują na dehumanizujący wpływ komputera i innych urządzeń, drudzy – eksponują fakt, że rozszerzają one możliwości człowieka. Badania w krajach o tradycyjnie silnych więziach rodzinnych (np. Włochy) pokazują, że telefon komórkowy wzmacnia więzi rodzinne. Aparaty dziecięce zaprogramowane na kontakt z rodzicami i rodzeństwem stwarzają poczucie teleobecności. Ci, którzy zwracają uwagę jedynie na indywidualizację życia ludzi, ignorują fakt, że dzięki nowym środkom komunikacji powstają nowe społeczności, zwane społecznościami wirtualnymi, które posługują się własnymi kodami.

Polityka 44.2002 (2374) z dnia 02.11.2002; Społeczeństwo; s. 80
Reklama