Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Paetz ustąpił
Papież Jan Paweł II przyjął w czwartek rezygnację arcybiskupa poznańskiego Juliusza Paetza (oskarżanego o molestowanie seksualne kleryków) i mianował na jego miejsce Stanisława Gądeckiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. Arcybiskup poznański zrezygnował, a nie został odwołany, gdyż Stolica Apostolska nie odwołuje ani nie usuwa biskupów. Papież mianował także nowych biskupów: Zbigniewa Kiernikowskiego dla diecezji siedleckiej i Zygmunta Zimowskiego dla diecezji radomskiej. Więcej – Dział Kadr s. 92, Opinie s. 96, komentarz s. 15.

Broń dla policji

Po krwawej strzelaninie w Nadarzynie pod Warszawą (zginął w niej policjant) rząd zaproponował zaostrzenie prawa. M.in.: policjant powinien mieć prawo strzelać do przestępcy bez ostrzeżenia i oddawania strzału w powietrze, kara za zabójstwo policjanta na służbie nie powinna być niższa niż 25 lat więzienia, skazany za zabicie policjanta nie będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Rząd chce zaostrzyć kary przy jednoczesnej liberalizacji przepisów o użyciu broni przez policjantów. Proponuje wykreślenie z ustawy o policji nakazu, by użycie broni „wyrządzało możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciw której użyto broni i nie mogło zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia”. Artykuł s. 18, rys. Marka Raczkowskiego s. 10.

Wojny na stopy cd.

Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych. Leszek Balcerowicz uzasadniał decyzję Rady niskim poziomem inflacji i przejawami ożywienia gospodarczego (m.in. wzrostem sprzedaży detalicznej, większymi wpływami do budżetu pochodzącymi z podatków pośrednich). Większość polityków spodziewała się takiej decyzji i obyło się bez nerwowych reakcji.

Polityka 14.2002 (2344) z dnia 06.04.2002; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama