Archiwum Polityki

Opinie

Abp Juliusz Paetz
b. metropolita poznański:

„...czcigodni bracia, arcybiskup nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce znał determinację i zacietrzewienie kilku osób zmierzających do zniszczenia mnie. W tej sytuacji Ojciec Święty pragnął mi podać pomocną dłoń, by mnie od tego ochronić.
Dlatego podczas mojego pobytu w Rzymie w dniach od czwartego do dziesiątego lutego tego roku kardynał Angelo Sodano, sekretarz Stanu, w imieniu Ojca Świętego zaproponował mi powrót do Rzymu i objęcie tam, w Stolicy Apostolskiej, wysokich i prestiżowych stanowisk. Głęboko wdzięczny Ojcu Świętemu za jego troskę o moją osobę, ze szczerością i lojalnością odmówiłem przyjęcia proponowanych mi stanowisk. Uczyniłem to ze względu na mój wiej, jak i stan zdrowia.
Wszystko to miało miejsce dwa miesiące po wizytacji apostolskiej przeprowadzonej w arcybiskupim seminarium w Poznaniu. W czasie mojego pobytu w Rzymie Stolica Apostolska nie przedstawiła mi relacji z przeprowadzonej wizytacji w tym zakresie. Nie było przewodu sądowego. Nie postawiono mi w Rzymie ani ogólnych uwag, ani zarzutów, ani konkretnych, uszczegółowionych oskarżeń. I nie było żadnych przesłuchań oraz nie został wydany wyrok przez kompetentną władzę kościelną.
Drodzy bracia.
Kościół poznański, by żyć i wzrastać, potrzebuje jedności i pokoju. I dlatego, mając na uwadze dobro tego umiłowanego Kościoła poznańskiego, zwróciłem się do Ojca Świętego z prośbą, by zwolnił mnie z duszpasterskich rządów archidiecezją poznańską. Ojciec Święty przyjął moją prośbę”.
(Z pożegnalnego wystąpienia w katedrze poznańskiej)

 

Jolanta Danielak
wicemarszałek Senatu:


– Czy wybuchnie bunt senatorów SLD przeciwko uchwale Konwencji Krajowej SLD o likwidacji izby wyższej parlamentu?

Polityka 14.2002 (2344) z dnia 06.04.2002; Opinie; s. 96
Reklama