Archiwum Polityki

Epizody niczyje

Jeszcze w trakcie drugiej wojny światowej Polacy, chcąc określić Niemców pogardliwie, używali epitetu szwaby. Nie wiem, dlaczego piękna Szwabia, położona daleko od Polski, użyczyła swojej nazwy do wyrażenia niechęci – domyślam się, że tak się musiało stać za sprawą emigrantów, a ze Szwabii, podobnie jak z innych części Niemiec, ludzie kiedyś masowo wędrowali za chlebem.

Stolicę Szwabii, Augsburg, założył cesarz August i jest to uwiecznione w nazwie miasta, które ma ponad dwa tysiąclecia.

Polityka 14.2002 (2344) z dnia 06.04.2002; Zanussi; s. 97
Reklama