Archiwum Polityki

Polski filar

Chociaż na drodze Polski do Unii Europejskiej piętrzą się trudności, pojawiają się nowe polskie inicjatywy, zmierzające wręcz do zreformowania unijnych struktur. Polska Rada Ruchu Europejskiego, stowarzyszenie gromadzące przedstawicieli różnych profesji i nurtów politycznych, przedstawiło Unii Europejskiej propozycję wprowadzenia tzw. czwartego filaru działania (obok istniejących dzisiaj trzech – gospodarki, obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego), którym miałaby być edukacja, nauka i kultura, rozumiane jako wartości wyższe, nie utożsamiane już tylko z nieśmiertelnym komputerem jako nośnikiem postępu i cywilizacji. – W Radzie Europy przyjęto ostatnio pesymistyczny raport o pogarszającej się sytuacji kultury artystycznej jak i kultury życia zarówno w krajach Unii jak i krajach kandydackich – stwierdza senator Andrzej Wielowieyski, przewodniczący PRRE. – Spowodowane jest to naciskiem komercji i powszechnymi cięciami w budżetach państwowych. Nasza inicjatywa wskazuje właściwy kierunek, który, jeśli zostanie przyjęty przez Unię, będzie miał duże znaczenie także dla Polski. Wielowieyski zdaje sobie sprawę, że będzie to oznaczać większe wydatki z budżetu Unii, które jednak w dłuższym czasie – jego zdaniem – zwiększą atrakcyjność Europy i Polski. Senator apeluje, by w naszym kraju nie podniecać się nadmiernie tylko dopłatami do rolnictwa, ale postrzegać Unię w kategoriach kulturowych. Chodzi o to, abyśmy nie ugrzęźli w sporach, które sama Unia traktuje jako zamknięte. Pozostaje czekać, z jaką reakcją spotka się koncepcja „czwartego filaru”.

Polityka 43.2002 (2373) z dnia 26.10.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 13
Reklama