Archiwum Polityki

Sami rządźmy

W redakcji „Polityki” odbyła się dyskusja na temat doświadczeń samorządu przed zmianą, jaką są bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W panelu uczestniczyli: Krzysztof Janik, minister spraw wewnętrznych i administracji, poseł PSL Zbigniew Kuźmiuk, przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego, oraz marszałek woj. małopolskiego Marek Nawata.

Spotkanie zakończyło się konkluzją, że reforma samorządowa została zatrzymana, a obecnie obserwuje się tendencję do centralizacji władzy i pieniędzy.

Polityka 43.2002 (2373) z dnia 26.10.2002; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama