Archiwum Polityki

Nowa historia Polski

Wybitni krakowscy historycy, zachęcani przez świetny zespół wydawniczy Oficyny Fogra, przygotowali imponującą historię Polski w dziesięciu tomach. Poszczególne części pisali uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ich dzieło wpisuje się więc w tradycję syntez historycznych stworzonych przez uczonych ze szkoły krakowskiej, począwszy od Michała Bobrzyńskiego i Waleriana Kalinki.

Tom pierwszy autorstwa Janusza Krzysztofa Kozłowskiego i Piotra Kaczanowskiego to „Najdawniejsze dzieje ziem polskich” do VII w.

Polityka 43.2002 (2373) z dnia 26.10.2002; Kultura; s. 59
Reklama