Archiwum Polityki

Opinie

Olga Krzyżanowska
senator (Blok Senat 2001–UW):
„– Może to (ustawa o oświadczeniach majątkowych – przyp. red.) zemsta na społeczeństwie za jawność oświadczeń majątkowych parlamentarzystów?
– Jeśli my tak mamy, to wy też się męczcie. A obywatel będzie się męczył, bo otrzyma do wypełnienia sześcio- czy ośmiostronicowy dokument. W poprzedniej kadencji byłam w komisji etyki poselskiej. Na 460 posłów tylko stu kilkudziesięciu wypełniło prawidłowo ankietę. Teraz marszałek Stefaniuk, który przewodniczył tej komisji, mówi to samo. Jak więc żądać od przeciętnego obywatela, aby prawidłowo wypełnił ankietę, jeżeli panowie posłowie, którzy sami takie prawo ustanowili, nie potrafią mu sprostać...”.
(W rozmowie z Barbarą Madajczyk-Krasowską, „Wieczór Wybrzeża – Dziennik Bałtycki”, 11 X)

 

Jan Nowak-Jeziorański
b. dyrektor Radia Wolna Europa:

„– Zgłosił Pan pomysł powołania białoruskiej stacji radiowej.
– Jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby powstało Polskie Radio Wolna Europa dla Białorusinów i Ukraińców. W tej chwili mamy radio publiczne, w którym Polacy mówią do Białorusinów. Gdyby sami Białorusini mogli przedstawiać swój punkt widzenia, mówić o własnej historii i osiągnięciach, to byłaby to olbrzymia przysługa dla Białorusinów. Byłby to również instrument zbliżenia między narodami. Takie radio mogłoby sięgać również do Białorusinów na wschodzie republiki, którzy w znacznym stopniu zatracili swoją tożsamość etniczną”.
(W rozmowie ze Zbigniewem Nikiforowiczem, „Kurier Poranny – Magazyn”, 11 X)

 

Janusz Dobrosz
poseł PSL:

„– Czy dobrze, że sejmowa komisja nie ukarała posłów, którzy wygwizdali unijnego komisarza ds.

Polityka 43.2002 (2373) z dnia 26.10.2002; Opinie; s. 104
Reklama